Жаз-2020

Қазақстан Республикасы Министрлігінің тұжырымдамасы


     Жоба

     Қосымша № 1

     Қосымша № 2

     Қосымша № 3

     Қосымша № 4


Білім беруді басқару тұжырымдамасы


     Тұжырымдама


Білім бөлімінің тұжырымдамасы


     Тұжырымдама


     Жазғы кезеңге 2020 жылына арналған іс-шаралар циклограммасы